Ventolin Perfusie 1 Amp 5ml

Op voorschrift
Geneesmiddel
Niet op voorraad
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Contra indicatie

Patiënten jonger dan 12 jaar.
Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.
Niet-intraveneuze vormen van salbutamol mogen niet worden gebruikt om een ongecompliceerde voortijdige arbeid of dreigende miskraam tegen te houden.
Specifieke contra-indicaties in verloskunde:
Ventolin is gecontra-indiceerd onder de volgende omstandigheden:
- een aandoening bij een zwangerschapsduur < 22 weken
- als tocolytisch middel bij patiënten met een bestaande ischemische hartaandoening of bij patiënten met significante risicofactoren voor een ischemische hartaandoening
- dreigende miskraam tijdens het 1e en 2e trimester
- aandoeningen van de moeder of foetus waarbij voortzetting van de zwangerschap een gevaar oplevert, zoals ernstige toxemie, intra-uteriene infectie, vaginale bloeding veroorzaakt door placenta praevia, eclampsie of ernstige pre-eclampsie, placentaloslating of navelstrengcompressie
- afsterven van de foetus in utero, bekende dodelijke aangeboren of dodelijke chromosomale misvorming.
Ventolin is ook gecontra-indiceerd bij bestaande aandoeningen waarbij een bètamimeticum een nadelig effect zou hebben, zoals pulmonale hypertensie en hartaandoeningen, zoals hypertrofische obstructieve cardiomyopathie of enige soort van obstructie in het uitstroomkanaal van het linkerventrikel, bijvoorbeeld vernauwing van de aorta.

Gegevens
CNK0821041
Breedte45 mm
Lengte110 mm
Diepte25 mm
Hoeveelheid verpakking1
Bijsluiter