Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek d pharma

Moeskroensesteenweg 81

8511 Aalbeke

Hoofdapotheker: Patricia Devlies

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0877 804 765

Machtigingsnummer APB: 340101

Telefoonnummer: 056 41 36 81

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.